top of page

Giải Phẫu Thẩm Mỹ

  MẶT

 • Mỗ Hàm; Gọt Xương Gò Má, Gọt Hàm Làm Thon Khuôn Mặt Tạo Khuôn Mặt Trái Soan

 • Kéo Trán – Căng Mặt – Căng Cổ/Hút Mỡ

 • Cắt Mắt Trên Dưới/Chỉnh Mắt Xệ, Mắt Nhỏ

 • Chỉnh Vủng Chung Quanh Mắt – Mắt Lồi, Mắt Hỏm

 • Cấy Mỡ Vùng Mắt, Mặt, và Gò Má

 •  Chỉnh Lổ Tai To, Lổ Tai Nhỏ

 • Sửa Mủi Á Đông

  • Cây

  • Sụn Lổ Tai, Sụn Sườn

 • Độn Càm/Mỗ Xương Càm

 • Chỉnh Khuôn Mặt Không Đều

 • Sửa Chữa Mặt Rỗ

 • Lột Da Mặt

   NGỰC

 • Làm Ngực To hoặc Nhỏ

 • Nâng Ngực đã bị Xệ

 • Cấy Mỡ Vô Ngực

 • Sửa Ngực Đã Bị Hư

  • Đồi Ngực hoặc Nấm Vú không Đều

  • Ngực Cứng (Chai) Sau khi Độn Ngực

  • Ngực Bị 2-3 Ngấn Sau Khi Độn Ngực

  • Ngực Bị Da Mõng Da Nhăn Sau Khi Độn Ngực

 • Làm Thon Nhỏ Ngực Đàn Ông Bị To như Ngực Phụ Nữ

 • Độn Ngực Đàn Ông

   THÂN HÌNH

 • Căng Bụng

 • Hút Mỡ Bụng

 • Tạo 4-Cụt / 6-Cụt Ở Vùng Bụng

 • Nâng Mông; Làm To Mông

Breast Surgery

 • Augmentation with Implants or Fat

 • Reduction/Lift

 • Revision Breast Surgery for Complex Breast Problems

  • Asymmetry of breast mound or nipple-areola

  • Capsular contracture (breast hardening)

  • Double bubble (double creases)

  • Skin rippling or skin thinning after Implant augmentation

  • Fat transfer

 • Pectoral Implants

 • Gynecomastia Surgery

BỘ PHẬN ĐÀNG ÔNG – ĐÀN BÀ

 • Làm Trẻ Trung Hóa Phần Âm Đạo

 • Làm Xăn Chắc Phần Âm Đạo

 • Tạo Lại Màn Trinh

TAY CHÂN

 • Trị Hôi Nách

 • Căng Da Cánh Tay

 • Độn Bắp Thịt Cánh Tay

 • Hút Mỡ Tay Chân

 • Làm Nhỏ Bắp Chuối

 • Làm To Bắp Chuối

bottom of page